Bazy Danych MySQL

49.00 

Opis

Kurs „Bazy danych MySQL” to kompleksowe szkolenie, które pozwoli Ci na poznanie podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem i zarządzaniem bazami danych w MySQL.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać podstawy tworzenia i zarządzania bazami danych w MySQL. Nie wymaga on wcześniejszego doświadczenia w programowaniu ani w pracy z bazami danych.

Co będziesz umiał po ukończeniu kursu?

Po ukończeniu kursu będziesz umiał tworzyć i zarządzać bazami danych w MySQL, a także wykonywać podstawowe operacje na danych, takie jak dodawanie, usuwanie, modyfikowanie i wyszukiwanie rekordów.

Jakie tematy są poruszane w kursie?

W kursie omawiane są m.in. takie tematy jak:
– instalacja i konfiguracja serwera MySQL,
– tworzenie i zarządzanie bazami danych, tabelami i kolumnami,
– wykonywanie podstawowych operacji na danych,
– tworzenie zapytań SQL,
– łączenie tabel i wykonywanie złożonych zapytań,
– tworzenie indeksów i kluczy obcych,
– backup i przywracanie baz danych.

Kurs składa się z 7 modułów, które zawierają łącznie 50 lekcji wideo oraz materiały dodatkowe w postaci plików PDF i ćwiczeń praktycznych.