Access 2007

49.00 

Opis

Kurs Access 2007 to kompleksowe szkolenie z zakresu tworzenia i zarządzania bazami danych w programie Microsoft Access. W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat projektowania i tworzenia relacyjnych baz danych, tworzenia formularzy, raportów oraz zapytań. Kurs składa się z 10 modułów, które obejmują tematy takie jak: wprowadzenie do Accessa, projektowanie bazy danych, tworzenie tabel, relacje między tabelami, tworzenie formularzy, raportów i zapytań, a także zaawansowane techniki pracy z bazami danych.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs Access 2007 jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać podstawy tworzenia i zarządzania bazami danych w programie Microsoft Access. Kurs jest idealny dla początkujących użytkowników, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat projektowania i tworzenia relacyjnych baz danych.

Co zyskasz dzięki temu kursowi?

Po ukończeniu kursu Access 2007 uczestnicy będą potrafili projektować i tworzyć relacyjne bazy danych, tworzyć formularze, raporty i zapytania. Będą również umieli wykorzystać zaawansowane techniki pracy z bazami danych, takie jak tworzenie relacji między tabelami czy tworzenie zapytań wielokryterialnych.

Jakie są wymagania techniczne?

Do udziału w kursie Access 2007 wymagany jest komputer z systemem operacyjnym Windows oraz zainstalowanym programem Microsoft Access 2007 lub nowszym. Uczestnicy powinni również posiadać podstawową wiedzę na temat pracy z komputerem oraz programami biurowymi.