MATURA 2017 – DOSTĘPNE KURSY MATURALNE

 Początek-wrzesień-2016

KURS SEMESTRALNY


 • 120 godzin lekcyjnych
 • INtensywna powtórka z nastawieniem na skuteczne przygotowanie
  do matury
 • OPTYMALNe przygotowanie
  do egzaminu DOJRZAŁOŚCI ukierunkowane na  jak najlepszy wynik na maturze
 • Zajęcia odbywają się w soboty
 • Start: Wrzesień 2016
 • Koniec: Luty 2017

ZAPISY I SZCZEGÓŁY

Zaczynamy-w-lutym-2017

KURS WIOSENNY


 • 105 godzin lekcyjnych
 • Intensywna powtórka  całego materiału ze szkoły średniej
 • Praktyczne powtórzenie zagadnień do matury z naciskiem na dużą ilość zadań i poleceń maturalnych, których można się spodziewać na egzaminie dojrzałości
 • ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY I NIEDZIELE
 • Start:  LUTy 2017
 • Koniec: Kwiecień 2017
Zapisy-od-kwietnia

WARSZTATY


 • 69 GODZIN LEKCYJNYCH
 • Bardzo INTENSYWNA POWTÓRKA  CAŁEGO MATERIAŁU tuż Przed Maturą
 • Duża liczba praktycznych ćwiczeń pozwalających na Lepsze Przygotowanie się do Egzaminu Maturalnego
 • ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ Codziennie
 • START: Kwiecień 2017

NIEZBĘDNIK MATURZYSTY:


MATURA 2016 – CZY BĘDZIEMY PŁACIĆ ZA EGZAMINY?


Maturę w nowej formule uczniowie liceum zdają już od zeszłego roku. Jednak i na maturze 2016 pojawia się pewne zmiany. Dotyczą one opłat za egzaminy poprawkowe.

Egzamin maturalny będzie odpłatny dla:

 • Absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok).
 • Absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005–2015) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). Jeżeli w deklaracji dotyczącej Matury 2016 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin będzie płatny.

Koszt płatnego egzaminu poprawkowego to 50 zł.
Opłaty za egzamin poprawkowy decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wejdą w życie już na Maturze 2016. Ale spokojnie, jak widać będą dotyczyły naprawdę nielicznych osób.

NOWA MATURA – JEST ŁATWIEJ CZY TRUDNIEJ ?


Zwykle sen z powiek maturzystów spędza ilość osób, które matury nie zdały. Czy można założyć, że Maturę 2016 będzie się zdawało lepiej? Spośród absolwentów z 2015 r., którzy w maju przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, świadectwo dojrzałości uzyskało 74% zdających.

Pocieszające jest, że nowa maturę najwyraźniej zdaje więcej osób. Z uczniów, którzy wybrali nową maturę nie zdało tylko 11 %, starej matury nie zdało 30 %.

Lepsze wyniki nie są jednak związane z ułatwieniami na egzaminie. Wprost przeciwnie – w 2015 roku nie podnoszono jeszcze uczniom poprzeczki, bo nie wszyscy zdawali maturę w nowej formule –  absolwenci technikum nową maturę będą zdawać dopiero w tym roku. Matura 2016 ma być już dla wszystkich jednakowa, a jeśli chodzi o przedmioty rozszerzone – nieco trudniejsza niż w latach poprzednich. Przykładowe zadania, których można się spodziewać ma podać w październiku Instytut Badań Edukacyjnych.

Z CZEGO MATURZYŚCI NIE ZDAJĄ NAJCZĘŚCIEJ?


Spośród maturzystów, którzy nie dostali świadectwa dojrzałości, w zeszłym roku szkolnym najwięcej nie zdało egzaminu z matematyki.

Oto 5 przedmiotów obowiązkowych, z których oblewano maturę najczęściej:

 • matematyka (17 %)
 • język obcy obowiązkowy pisemny (12%)
 • język polski pisemny (8%)
 • język obcy ustny obowiązkowy (8%)
 • język polski ustny (5 %)

Średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów były bardzo różne. Dla większości przedmiotów wynik na poziomie rozszerzonym był jednak wyższy niż na poziomie podstawowym. To najwyraźniej oznacza, że maturzyści bardzo prawidłowo oceniają swoje możliwości i dobrze wybierają poziom zdawanego egzaminu. Tego warto się trzymać, jeśli szykuje się do Matury 2017.

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ NA MATURZE 2017?


Absolwent obowiązkowo przystępuje do:
•    dwóch egzaminów w części ustnej oraz ‎
•    czterech egzaminów w części pisemnej.


Obowiązkowe
 egzaminy w części ustnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎.


Obowiązkowe
 egzaminy w części pisemnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎.

MATURA 2017 – CO OTWIERA DROGĘ NA ZAGRANICZNE UCZELNIE?


Polska matura pozwala ubiegać się o miejsce na dowolnym uniwersytecie w Europie. Matura międzynarodowa nie jest niezbędna.  O przyjęciu na uczelnię decydują jednak wyniki maturalne. Żeby studiować za granicą – matura musi być zdana naprawdę dobrze. Przykładowo, żeby dostać się na średniej klasy uczelnie w Wielkiej Brytanii potrzebujemy uzyskać ok. 70-75 proc. ze wszystkich przedmiotów maturalnych. Najlepsze uniwersytety (jak Oxford czy Cambridge ) wymagają ponad 90 proc. z całej matury. Na ogólne wyniki matury zwracają również uwagę uczelnie niemieckie. Dla kandydatów na studia w Danii najważniejsze na maturze są wyniki z konkretnych przedmiotów oraz ilość godzin danego przedmiotu w liceum.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURA 2017 W TERMINIE GŁÓWNYM:


CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO – MATURA 2017

OD 4 DO 26 MAJA

JĘZYK POLSKI(PREZENTACJA – formuła do 2014),
JĘZYKI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH,
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE,
JĘZYK ŁEMKOWSKI, JĘZYK KASZUBSKI

OD 8 DO 20 MAJA (z wyłączeniem 14 maja)

JĘZYK POLSKI (WYPOWIEDŹ – formuła od 2015),
JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO – MATURA 2017

MAJ
GODZINA 9:00
GODZINA 14:00
4
CZWARTEK
język polski – pp*
język polski – pr*
5
PIĄTEK
matematyka – pp
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr

6, 7 – SOBOTA, NIEDZIELA

8
PONIEDZIAŁEK
język angielski – pp
język angielski- pr
język angielski – dj*
9
WTOREK
matematyka – pr
język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
10
ŚRODA
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
11
CZWARTEK
język niemiecki – pp
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
12
PIĄTEK
biologia – pp
biologia – pr
filozofia – pp
filozofia – pr

13, 14 – SOBOTA, NIEDZIELA

15
PONIEDZIAŁEK
historia – pp
historia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
16
WTOREK
chemia – pp
chemia – pr
geografia – pp
geografia – pr
17
ŚRODA
język rosyjski – pp
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18
CZWARTEK
fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia/fizyka – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
19
PIĄTEK
język francuski – pp
język francuski – pr
język francuski – dj

20, 21 – SOBOTA, NIEDZIELA

22
PONIEDZIAŁEK
język hiszpański – pp
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
23
WTOREK
język włoski – pp
język włoski – pr
język włoski – dj
24
ŚRODA
języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp) **
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) **
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) **
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) **
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) **
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) **
* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych,
w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

NASZE KURSY SĄ DOSTOSOWANE DO ZMIAN W MATURZE 2017!


Program nauczania realizowany w Twojej szkole obejmuje zakres materiału tylko do matury podstawowej? Masz świadomość braków w wiedzy i umiejętności, a mimo to chcesz zdawać maturę
na poziomie rozszerzonym w maju 2017? Zapraszamy na kursy maturalne z KURSAR-em w SGGW.
CZYTAJ WIĘCEJ >>

JAK UCZYMY?

Wieloletnie doświadczenie wybitnych wykładowców akademickich oraz wiedza profesorów z renomowanych warszawskich Liceów, połączone z nowoczesnym wyposażeniem sal dydaktycznych w budynkach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (najlepszej Polskiej uczelni o profilu przyrodniczym)
dają niesamowitą kombinację bardzo skutecznych kursów maturalnych.

index_61